Sponsrat innehåll

3 bilder
Foto:Martin Bohm

130-åring fixar vardagspusslet

1. Växjö elektrifieras – ett modigt beslut

Som ett av världens första offentliga elektricitetsverk invigdes elverket i Växjö redan 1887. Detta bara fem år efter världens första offentliga elverk – i London respektive New York.

 

— Idag är elektricitet lika självklart som luften vi andas. Men i mitten av 1880-talet var elektricitet nytt och oprövat. Att satsa där och då var ett modigt och omvälvande beslut, som på sikt kom att förändra vardagen helt, säger Erik Tellgren, vd för Växjö Energi.

 

2. Hushållen får elektricitet och Växjöborna får en enklare vardag

Under 1890-talet ökade antalet glödlampor hos Växjöborna från ett fåtal till 3 600 lampor. Både ute på arbetsplatser och i hemmen ändrade elbelysningen dygnsrytmen, och när elektriciteten kring 1910–1920-talet började användas för att driva elektriska apparater i hemmen försvann många hushållsuppgifter. Något som gjorde stor skillnad, inte minst för kvinnorna. 

Med elektriciteten blev även tillvaron i staden säkrare än tidigare. Det blev ljusare på gatorna samtidigt som brandrisken minskade när man slapp driva spisar och belysning med eld.

 

3. Växjös första kraftvärmeverk byggs

1974 uppförde Växjö Energi det första oljeeldade kraftvärmeverket, Sandvik 1. Sandviksverket producerade inte bara värme till Växjöborna utan även stora mängder el. Denna samtidiga produktion av kraft, det vill säga elektricitet, och värme är fortfarande ett unikt resurseffektivt sätt att producera energi.

 

Bränslet var fortfarande olja men fördelarna var många. Istället för att varje hus hade sin egen panna kunde förbränningen flyttas till ett enda ställe. Bland annat med en smidigare hantering och förbättrad luftkvalitet som följd, och framför allt med mycket effektivare resurshushållning.

 

4. Först ut med biobränslebaserad fjärrvärme

Några år senare, 1980, var Växjö Energi först i landet med att bygga om den oljeeldade fjärrvärmepannan till eldning med biobränsle. En satsning som bidragit till att minska utsläppen av fossila bränslen i Växjö kommun med hela 54 procent per invånare. 

— Införandet av vår gemensamma fjärrvärme var ett avgörande beslut för miljön. Prognosen för framtiden ser ännu mer lovande ut, nu när vår nya kraftvärmeanläggning Sandvik 3 är i full drift, säger Erik Tellgren.

 

5. Växjö får fiber

Med internets intåg i samhället uppstod snabbt nya vanor som drev efterfrågan på snabbare bredband. Redan 1995 började Växjö Energi bygga det öppna fibernätet i Växjö. Ett nät som idag används i flerbostadshus, skolor, företag och många villor i stora delar av Kronobergs län. I framtidens vardag kommer bredbandet vara en förutsättning för att fullt ut kunna ta vara på den samhällsservice som erbjuds.

— När vi nu kikar i backspegeln är vi både glada, ödmjuka och stolta över att vi fått vara en del av Växjöbornas vardag så länge. Såväl vår historia som vår framtid vilar på en hållbar utveckling där miljö och innovation är centrala delar. Det vi har uträttat hittills sporrar oss att utveckla ännu bättre tjänster i framtiden och fortsätta vara en betydelsefull del i framtidens vardag, säger Erik Tellgren.

Ta del av fler milstolpar i Växjö Energis 130-åriga historia här (www.veab.se)