Aktiehandeln stoppas i Växjöföretaget

Foto:Lillian Petrovski

NGM-börsen har beslutat att stoppa handeln för aktier i Computer Innovation i Växjö AB tills vidare. Bolaget är noterade på Nordic MTF.

Handelsstoppet genomförs eftersom ”investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet”, alltså att det inte finns tillräckligt mycket information om utfärdaren av produkten eller aktierna.

Finansinspektionen är informerade kring handelsstoppet. Så sent som den 10 maj meddelade Computer Innovation i Växjö AB att de kommer med en försenad rapport för första kvartalet eftersom visst underlag har varit försenat.