Bakslag för skolan i Växjö

Foto:Alexander Mahmoud

Norregårdskolans ledning har velat driva skolan på intraprenad. Större delaktighet bland personalen, minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt ökad arbetsglädje var några av faktorerna bakom ansökan.

Men efter att KPMG:s rapport i oktober förra året visat att ekonomin för övriga skolor skulle påverkas negativt som Norregårdskolan bröt sig loss pausades ärendet och en ny utredning tillsattes. Den utredningen rekommenderade utbildningsnämnden att inte fatta beslut om intraprenad. Nu lägger skolan ner idén om intraprenad, skriver Smålandsposten.

– Det är en gedigen utredning och resultatet var rätt väntat. Jag hade inte så stor förhoppning om ett annat resultat. Vi går inte vidare med ansökan. Med rapporten som utgångspunkt tror jag inte att man under överskådlig tid godkänner att någon skola blir intraprenad. Vi får försöka lägga energi på annat och använda oss av de resurser vi har idag, säger rektor Mats Wahlsten till Smålandsposten.