Fler elever får skolskjuts i Växjö

Foto:Filip Sjöfors

Utbildningsnämnden har beslutat att sänka avstånd och väntetid för elever i förskoleklass och grundskola. Förskoleelever och elever i årskurs tre som har längre än två kilometer får rätt till skolskjuts. Det är en kilometer kortare än tidigare angivna två kilometer.

Samtidigt görs motsvarande förändringar för elever i årskurs 4–6 där det sänks från fyra till tre kilometer och i årskurs 7–9 där sänkningen får från sex till fem kilometer.

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränsen till 2 km. Dessutom har vi med en bättre samordning justerat tidsramarna, vilket innebär att inte någon ska behöva vänta längre än en timme på sin buss hem från skolan, berättar Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Det införs också nya gränser för väntetid. De ska inte övergå 60 minuter i normalfallet. Tidigare har elever ibland fått vänta i upp till tre timmar på hemfärd.