Förslår arbetskläder till förskolepersonal i Växjö

Foto:Lennart Ernstsson

Vänsterpartisten Ann-Christin Eriksson vill införa arbetskläder efter väderlek till personal inom förskole- och fritidsverksamheten i Växjö kommun.

– Det kan inte vara värdigt Växjö kommun 2018 att låta detta vara en könsfråga, skriver Ann-Christin Eriksson (V) i en motion till kommunfullmäktige enligt Smålandsposten.

I motionen menar hon att anställda på merparten av de mansdominerade arbetsplatser i kommunen förses med kläder som är anpassade till arbetet och efter väderlek. Men att personal inom pedagogiska verksamheter, som ofta är kvinnodominerade, får betala utomhuskläder själva.