Foto:Lena Gunnarsson, Smålandsposten

Hotade Växjöskola – stängs av

Två elever på Fagrabäckskolan har stängts av. Enligt Smålandsposten har de hotat skolan via en film som sedan spridits på snapchat-konton.

Under fredagen meddelades samtliga vårdnadshavare till elever på skolan. Ledningen på skolan fick reda på hotet under förmiddagen.

Under dagen har skolan varit i kontrakt med elevernas vårdnadshavare. Polis och socialtjänst har kopplats in och eleverna stängs av i åtminstone en vecka.

Det ska inte finnas någon hotbild mot skolan. Läs mer här.