Klartecken för jättebygget i Växjö

Foto:Spridd/Arkitekt Ola Broms

Trots kritik från arkitekter, höga chefer inom kommunen och konsultföretag får Björn Sundsbys planer på nytt jättebygge i Växjö klartecken från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige antog under tisdagen detaljplanen. Entreprenören och profilen Björn Sundeby vill bygga två stora, pampiga byggnader i centrala Växjö i 1890-tals stil, inspirerat av byggnaderna på Strandvägen i Stockholm. Sundeby vill bygga ett nytt kontor till IST och nya bostäder.

Enligt P4 Kronoberg kan han nu gå vidare med bygglovsansökan om tre veckor, om inte detaljplanen överklagas.