Foto:Olof Elfverson, Smålandsposten

Klubben vill ha fler planer

Växjö Volleybollklubb har tre spelplaner på Kampen i Växjö och enligt klubben har trycket på planerna varit enormt. Nu önskar de sig ytterligare tre planer, något som kultur- och fritidsnämnden ställer sig tveksamma till. Under nämndens möte i december framkom nämligen andra uppgifter.

– Under den öppna frågestunden var det två personer som berättade om hur mycket planerna används. Det gör att ord står mot ord och vi valde då att återremittera ärendet till förvaltningen för att klarlägga detta, säger Eva Johansson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, till Smålandsposten.

Växjö Volleybollklubbs ordförande har en helt annan bild.

– Kommunen har tittat på bokningslistor och sett att de inte varit fulltecknade. Det beror på att de flesta inte kan spela på dagtid, då man jobbar eller går i skolan. Vi som varit på plats bedömer att det varit en ren succé, med jättemycket folk. Ibland satt det tjugo personer och väntade på att få spela, säger Mike Fredriksson, som är vice ordförande i klubben, till Smålandsposten.

Oavsett så blir det inga nya planer under 2017 på budgeten redan är satt. Läs mer om det här.