Personalflykt från kontor i Växjö

Foto:Olof Elfverson, Smålandsposten

De senaste åren har personalomsättningen på Försäkringskassan ökat stadigt. Anställda vittnar om hög arbetsbelastning, mobbning, dålig ledning och en tuff arbetsmiljö som leder till höga sjuktal och personalflykt. I yrkeskategorin handläggare inom sjukförsäkringen låg personalomsättningen på 17.3 procent i mars i år, uppger ETC.

Myndighetens kontor i Växjö har en av landets högsta personalomsättning bland handläggarna inom sjukpenningen. Omsättningen i Växjö ligger på 23,5 procent, vilket är den sjätte högsta siffran i landet.

– Det är bedrövligt med en personalomsättning på den nivån, säger Siv Norlin, avdelningsordförande för ST-facket, som organiserar Försäkringskassans handläggare, till ETC.