Foto:växjö kommun

Planer på nya bostadsområden i Växjö

Växjö kommun vill bygga ännu fler bostäder i trä och nu har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på var dessa trähusbyggen kan ske.

Enligt Smålandsposten är förslaget att trähusbygget ska fortsätta runt sjöarna. De röda markeringarna på kartan visar var.

Den mörkblå markeringen visar Välle broar som snart är färdigutbyggt och siffrorna visar följande: 1. Sigfridsområdet, 2. Brände udde, 3. Universitetet, 4. Limnologen syd, 5. Torparängen, 6. Sallhagen och 7. Jonsboda. Läs mer om kommunens planer här.