Vägarna i Kronoberg - Sveriges bästa

Foto:Smålandsposten

Motormännens vägombud har jämfört jämnheten på 73 000 kilometer av Sveriges vägnät. Mellan maj och september förra året gjordes undersökningen på Europa-, riks- och länsväg. Bäst vägkvalitet enligt vägombuden har Kronobergs län.

Hela 99,8 procent av de undersökta vägarna i länet fick betyget bra eller godkänt. De jämnaste vägsträckorna är riksväg 31 och 37.

Ojämna vägar ger obehag att köra på och mer slitage på fordonen, som blir kostsamt för både företag och privatpersoner.