Växjö ska leta knark - via skoltoaletter

Växjö ,
Bilden har inget med den aktuella händelsen att göra.
Foto: Oscar Appelgren
Bilden har inget med den aktuella händelsen att göra.

Växjö kommun kommer att genomföra nya narkotikamätningar i avloppsvattnet. Kommunstyrelsen har beslutat att finansiera halva kostnaden för mätningarna via kommunens tre gymnasieskolor, skriver Smålandsposten. Mätningarna av skolornas avloppsvatten kommer att ske under tre tillfällen under 2018 och har en totalkostnad på drygt 100 000 kronor. Förra höstens mätningar visade på en ökad användning av cannabis och kokain i Växjö.