Foto:Lars Johansson, Barometern

Växjöföretag ska rädda Öland

Grundvattennivåerna på Öland har aldrig varit så låga under andra halvåret 2016. Uppdraget att lösa vattenbristen har Växjöföretaget Norconsult fått, som nu har föreslagit att man ska installera bergborrade brunnar längs strandkanten, söder om Mörbylånga. På så sätt ska det gå att pumpa bräckt vatten genom berget för att sedan avsalta till drickbart vatten. I början av 2017 kommer brunnarna provpumpas.

Dessutom arbetar Norconsult med en förstudie till ett vattenverk i Mörbylånga, där man ska användas membranteknik för att producera dricksvatten, något som i större skala är outforskat på bräckt vatten. Nu efter årsskiftet tas en pilotanläggning i bruk, som ska rena både bräckt vatten och grundvatten till färdigt dricksvatten. Pilotanläggningen finns för att testa vilka reningstekniker som fungerar bäst och därmed kan installeras i ett framtida vattenverk, enligt ett pressmeddelande från företaget.