Sponsrat innehåll

I många situationer kan det vara viktigt att snabbt bromsa bilen, och då måste man ha övat på rätt körteknik. Med DRIVE VXO:s unika Skid-Car kan man erbjuda halkträning året om.
I många situationer kan det vara viktigt att snabbt bromsa bilen, och då måste man ha övat på rätt körteknik. Med DRIVE VXO:s unika Skid-Car kan man erbjuda halkträning året om.

Riskutbildning – ett arbetsgivaransvar

Nu erbjuder DRIVE VXO unika möjligheter till trafik- och halkträning året runt på fd Uråsa flygfält. Här har man möjlighet att uppdatera sig på viktiga punkter inom trafiksäkerhet vid oförutsedda händelser och plötsliga situationer som snabbt kan uppkomma under körning.

I arbetsmiljölagens krav räknas även kunskap i trafiken in. Skulle det uppstå en trafikolycka, är det i mångt och mycket arbetsgivaren som kan stå som skyldig om utredningen visar brister i trafikkunskap. Att låta de anställda genomgå en fortbildning i trafiksäkerhet är alltså en viktig del i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Rätt körteknik - A och O

Inom de flesta yrken, som hemtjänst, hantverkare, säljare och chaufförer åker man fram och tillbaka mellan arbetsplatser med firma- och transportbilar varje dag.

Genom att förebygga skaderisk slipper man som arbetsgivare också mycket av de följder som blir av sjukskriven personal, som arbetsbortfall, jakt på vikarie och problem med schemaändringar. Saker som resulterar i ekonomiskt bortfall eller andra kostnader.

Även för de ledare som kör föreningar är halkträning en viktig sak. När föreningen hyr en minibuss för att ge sig iväg mot ett arrangemang; vilket viktigt ansvar har man då inte att se till att föraren av kan hantera oförutsedda trafiksituationer?

– Även om man lärde sig rätt körteknik när man tog körkort för många år sedan, är det mycket viktigt att uppdatera sina kunskaper, menar Hans Bååth, DRIVE VXO.

Skid-Car – bil med ”inbyggd halka”

Utanför Växjö driver DRIVE VXO Växjö Trafikövningsplats; en unik möjlighet till halkkörning. På fd Uråsa flygplats sker fortbildningar för företagare, organisationer och privatpersoner. Övningsplatsen är utvecklad för att efterlikna realistiska trafikmiljöer med ett antal autentiska trafiksituationer.

– Med DRIVE VXO:s unika Skid-Car kan instruktören i bilen när som helst ”koppla på halkan”, vilket ger en autentisk upplevelse, berättar Hans Bååth.

Tekniken man använder kallas för Skid-Car och går ut på att bilen kan höjas och sänkas med hjälp av en utrustning som fästs under bilen. Läraren kan via en kontrolldosa i bilen ändra och bestämma hur mycket kontakt bilen ska ha med vägbanan. Halka kan ju komma fläckvis, och när man kör bil kan underlaget variera snabbt från torrt väglag med bra fäste, till blankis där det är lätt att förlora greppet.

– Övar man på traditionella halkbanor förekommer ju halkan på bestämda ställen, som föraren observerar i förväg.

Man kan även ta med sin egen tjänstebil till Växjö Trafikövningsplats och lära sig hantera den i kritiska situationer.

Riskutbildning på Väg

Utbildningen Riskutbildning på Väg passar är lämpligt för en som har behov av att bättre förbereda sig på besvärliga trafiksituationer. Personbil eller minibuss används.

– Mycket lämplig utbildning för servicetekniker, hantverkare eller resande säljare samt chaufförer inom idrottsföreningar som ofta kör ungdomar med minibuss.

L-ABC – Första hjälpen på väg

Utbildningen L-ABC är viktig för anställda som kör mycket i jobbet. På varje arbetsplats skall det finnas tillräckligt många som behärskar första hjälpen med hur man kan hålla en skadad person vid liv, inte minst vid uppkomna trafikolyckor. Dessa kunskaper måste hållas aktuella.

www.drivevxo.se

Fakta

Boka trafikutbildning

• Fortbildningar för dig med körkort – L-ABC Första hjälpen på väg

• Trafiksäkerhetsutbildningar med personbil och minibuss

• Företag, organisationer, privatpersoner - Halkkörning – Riskutbildning

www.drivevxo.se

Visa mer...