Kontrastrik konstutställning i Alvesta

Lili–Ann Friberg Magnusson, Yvonne Heinonen, Alvesta allmänna konstförening
Lili–Ann Friberg Magnusson, Yvonne Heinonen, Alvesta allmänna konstförening
Foto:Oskar Tinggren

Två olika uttryckssätt som rymmer såväl fiskar i det blå som strutsar i porträttformat. Det kan man just nu avnjuta på Konsthallen i Kulturens Hus där Alvesta Allmänna Konstförening anordnar en utställning med fotografen Yvonne Heinonen och målaren Lili-Ann Friberg Magnusson.

Yvonne och Lili-Ann lärde känna varandra i fjol då de båda ställde ut på Svenska Tantens Trädgårdscafé. De har väldigt olika konstnärliga uttryckssätt men kompletterar därför varandra.

– Lili-Ann föreslog att vi skulle ha en gemensam utställning och det nappade jag på direkt, berättar Yvonne.

I lördags var det vernissage i Konsthallen i Alvesta och utställningen pågår till och med söndag. Besökarna har möjlighet att uppslukas av Yvonnes fantasiflödande bilder där associationerna verkligen släpps fria och kan utmynna i de mest oväntade kombinationer, exempelvis flygande fiskar eller ett lamm i porträttform.

– Just djur och porträtt är ett återkommande tema.

Djur återfinns också i Lili-Anns målningar, och då handlar det framför allt om strutsar.

– Jag har målat strutsar i 15 år och ingen är den andra lik. Alla har sina egna speciella egenskaper.

Många hör av sig till Lili-Ann och beställer familjeporträtt i struts-format.

– De får berätta om respektive familjemedlems utmärkande egenskaper och så målar jag dem som strutsar.

Förutom strutsar så präglas Lili-Anns målningar av rogivande färger och harmoniska stämningar. Utställningen blir därmed en spännande kombination av halsbrytande, fantasirika foton, idylliska målningar och oväntade strutsporträtt.

– Ja, det ska bli spännande att höra publikens reaktioner, säger Yvonne och Lili-Ann samstämmigt.