​Positivt resultat för Växjö kommun

Växjö kommun får pengar av regeringen för att motverka segregation.
Växjö kommun får pengar av regeringen för att motverka segregation.
Foto:Arkivbild

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2018 visar ett positivt resultat på 108 miljoner kronor. Jämfört med budgeten är det ett överskott på 101 miljoner.

– Jag konstaterar att detta är ett mycket starkt resultat och att vi för 14:e året i rad levererar ett överskott. Ordning och reda i ekonomin är viktigt inte minst med tanke på att vi går mot tuffare tider. Det positiva resultatet beror främst på överskott i kommunens exploateringsverksamhet samt högre utfall i utjämningssystemet än budgeterat, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

De nämnder som visar en negativ avvikelse mot budgeten är omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Nämnderna visar ett underskott på 47 miljoner respektive 7 miljoner kronor mot budget.