Anställda får gratis vaccination

Destination Småland redovisade ökningen på föra veckans kommunfullmäktige
Destination Småland redovisade ökningen på föra veckans kommunfullmäktige
Foto:Johan Christensen

Region Kronoberg har beslutat att utöka satsningen på gratis vaccination mot influensa. Samtliga invånare som har fyllt 65 år och de som tillhör andra riksgrupper, kommer att fortsätta att erbjudas gratis vaccination men i år utökas det också att gälla all personal som träffar patienter regelbundet, såväl vårdpersonal som transportörer, servicevärdar och lokalvårdare.

 

– Syftet är såklart att minska risken för att patienter smittas i vården, men också för att minska spridningen av influensa som helhet inom vården, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Den här säsongen innehåller vaccinet fyra olika virusstammar som ska leda till bättre skyddseffekt.