Åtgärder ska rena Växjösjön

Foto:Urban Nilsson

I november ska Växjö kommuns tekniska förvaltning sprida ut kalk i dagvattendammarna i Strandbjörket vid Växjösjön. Det görs för att öka dammarnas förmåga att rena vattnet.

Kalken kommer att spridas för hand från båt och pågår under några dagar. Kalken är ett kalciumkarbonat som inte är frätande. Det ger renare sjöar genom att kalken binder fosfor till botten och hindrar att det sköljs ut och orsakar övergödning i Växjösjön och andra vattendrag.