Beslutet om jättebygget skjuts upp

Foto:Sweco

Det kommer inte att bli något bygglovsbeslut om det nya kommun- och stationshuset i september. Byggherren Vöfab har dragit tillbaka sin ansökan.

– Vi ska göra mindre förbättringar på fasaden, säger vd Christer Carlsson till P4 Kronoberg.

Det är oklart vilka ändringar det handlar om. Nya besked kommer i nästa vecka. Vöfabs förhoppning är att byggnadsnämnden ska kunna ta beslutet i slutet av oktober.

Enligt P4 Kronoberg får också Växjö kommun bakläxa av länsstyrelsen när det gäller bygglov för källarplanet. Länsstyrelsen menar att byggnadsnämndens beslut är för otydligt och upphäver beslutet efter en överklagan.