Blicken framåt saknas!

Anna Tenje skriver debatt med Katarina Brännström och Mikael Johansson (ej på bilden).
Anna Tenje skriver debatt med Katarina Brännström och Mikael Johansson (ej på bilden).
Foto:Filip Sjöfors

Debatt av Anna Tenje, Mikael Johansson och Katarina Brännström (M).

Att vi är besvikna över gårdagens presentation av vårändringsbudgeten förvånar kanske ingen. Men vår kritik riktar sig främst kanske inte gentemot alla de felprioriteringar som lyfts fram utan snarare på avsaknaden av en gemensam lägesbild och och målsättningar framåt. En slags långsiktig prioriteringsordning för mandatperioden.

I ett läge där problemen i samhället hopar sig samtidigt som svensk ekonomi går in i en avmattning krävs mer ansvar. Lägg därtill ökade spänningar på världsmarknaden och ett Brexit så räcker det inte med en överskrift som anger att ”Samhällsproblemen ska lösas.” Var är den djupare analysen och det gemensamma projektet för de 4 samarbetspartierna? Var är själen i den ekonomiska politiken?

Ser vi till Växjö och Kronoberg och vad budgeten konkret innebär för våra invånare blir situationen inte bättre. Givetvis är vi glada över att M och KD:s sänkta skatter, för alla som jobbar och för landets pensionärer, ligger kvar. Men i ett läge där vi behöver jobba mer för att försörja alltfler som står utanför arbetsmarknaden känns både friåret och föräldraveckan verklighetsfrånvänd och populistisk. Vi är även oroade över vad regeringens nedskärning i både äldreomsorg och skola innebär för vår del. Att skära i välfärdens kärna i stunder där landets kommuner och regioner brottas med underskott känns som rysk roulette. Patienterna sitter fortfarande i väntrummen för att få sin operation eller behandling genomförd i rätt tid. Omkring 100 000 människor väntar i långa vårdköer inom specialistvården och köerna växer och utlovad kömiljard saknas i budgeten.

Det mest allvarliga är dock nedskärningarna på polisen. Sverige har allvarliga problem med både brottslighet och integration. Det sker nästan en skjutning om dagen och otryggheten är omfattande. Vi har dessutom bland den lägsta polistätheten i EU. Med den faktan i ryggen är det inte läge att skära ned på polisen.

Vårpropositionen utgår från minsta gemensamma nämnare för S, MP, C och L. Därmed blir också det mesta begränsat och blicken framåt saknas.

Anna Tenje

Kommunstyrelsens ordförande Växjö (M)

Mikael Johansson

Regionstyrelsens ordförande Kronoberg (M)

Katarina Brännström

Riksdagsledamot (M)