Broar ska repareras - trafikstörningar i Växjö

En anmälan om fara för annan har upprättats efter att en bil utsatts för stenkastning på Norrleden i Växjö.
En anmälan om fara för annan har upprättats efter att en bil utsatts för stenkastning på Norrleden i Växjö.
Foto:Smålandsposten

Trafikverket kommer att reparera flera broar i Kronoberg. På Norrleden i Växjö ska stänk- och bullerskydd bytas ut. Arbetet beräknas ta ungefär två veckor men det är inte känt när det startar. Under tiden för arbetet kommer vägen att smalnas av och hastigheten sänkas.

– De broar som vi på Trafikverket har hand om inspekteras var sjätte år och beroende på brons skick planeras sedan vilka underhållsinsatser som behövs, säger Trafikverkets projektledare Lars Nilosjö i ett pressmeddelande.

En bro på väg 851 vid Tegnaby kommer också att repareras. Bron väntas stängas av i tio dagar och trafiken leds om via väg 850 och riksväg 27.