Bron i centrala Växjö byggs om

Foto:Oscar Appelgren

Delar av Klosterbron har rivits i samband med omvandlingen av Växjö stationsområde. Bron upplevs nu som mörk och trång och flödet av gångtrafikanter är inte optimalt.

Därför vill Växjö kommun nu att bron ska breddas, att befintliga pelarstöd byts ut eller modifieras medan markfundamenten återanvänds och att broplattan, tak och väggar rivs och byts ut för att ge Klosterbron en helt ny estetik med trä och glas som knyter an till stationen, det nya kommunhuset och Västerbron.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunchefen ska få i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.