Bygglovet för nya kommunhuset avslås

Foto:Sweco

Växjö kommun får bakläxa från länsstyrelsen när det gäller bygglovet för det nya stations- och kommunhuset. Länsstyrelsen har gjort en prövning efter att en fastighetsägare i närheten överklagat bygglovet.

Anledningen till avslaget är parkeringsfrågan. Enligt plan- och bygglagen måste det finnas parkeringar i ”skälig utsträckning” på tomten eller i närheten. Om det inte redan finns måste det finnas en plan för hur det ska finnas inom en rimlig tid.

”Vi har bedömt att den plan som finns i dagsläget inte är tillräckligt preciserad med antal platser, var de kommer att finnas eller när de kommer finnas tillgängliga”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Fastighetsägaren som överklagade hade också synpunkter på utformningen av byggnaden. Där anser dock länsstyrelsen att det inte finns någon anledning att upphäva bygglovet.