Clara Henry till Växjö

.
.
Foto:Lars-Göran Rydqvist

Den 27 mars arrangerar Det fria ordets hus i Växjö ett evenemang med Clara Henry.

”Ett av våra uppdrag på Det fria ordets hus är det egna uttrycket. Att känna att mina åsikter och idéer är lika mycket värda som någon annans. En person som Clara Henry har på egen hand skapat just detta. Därför känns det självklart att bjuda in henne till ett samtal kring hennes senaste bok, Mot framtiden”, står det i beskrivningen.

Det kommer att bli poesi, kortfilmen Juck och sedan ett samtal mellan Clara Henry och Växjö stadsbiblioteks bibliotekarie Alexandra Karlsson.