Då väntas nya jättebygget i Växjö byggas

Foto:Trafikverket

Trafikverket och Växjö kommun planerar för en ny trafikplats vid Fagrabäck och en ombyggnation av Österleden. Det nya jättebygget har planerats med tanke på ökade trafikmängder och ska också göra att den passerade trafiken från väg 25 och 27 hålls planskilt från lokaltrafiken, för att få färre köer. Dessutom ska bland annat nya rondeller och gång- och cykelvägar byggas.

Enligt ny information från Trafikverket färdigställs vägplanen och ska skickas för fastställelse under 2019. Dessutom pågår förberedelser inför upphandlingar av entreprenörer.

Den planerade byggstarten väntas ske år 2020 och beräknas ta två år. En stor del av arbetet kommer att göras där det i dagsläget är skog, vilket inte kommer att störa trafiken. De nya vägarna kommer sedan också att användas för att leda om trafiken i samband med att nuvarande vägar ska genomgå förändringar.

Här finns en virtual tour över den nya trafikplatsen.