De tar över räddningstjänsten

Foto:Pressbild

En ny politisk ledning har valts för Värends räddningstjänst. De beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella myndighetsärenden.

Irene Bladh (M) i Växjö blir ordförande med Torbjön Svensson (S) i Alvesta som vice ordförande. Se samtliga ledamöter i faktarutan nedan.

Värends räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Växjö och Alvesta kommuner. Totalt är det omkring 250 medarbetare, varav ungefär 190 är deltidspersonal.

fakta

Politisk direktion för mandatperioden 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Irene Bladh (M) Växjö, Ordförande

Torbjörn Svensson (S) Alvesta, Vice ordförande

Mikael Virdelo (M) Växjö

Hagart Valtersson (C) Alvesta

Anders Lindoff (S) Växjö

Tomas Öhling (M) Alvesta

Ersättare

Anders Bengtsson (C) Växjö

Peter Johansson (S) Alvesta

Ricardo Chavez (KD) Växjö

Sven-Åke Berggren (C) Alvesta

Ann-Christin Eriksson (V) Växjö

Rune Gustafsson (M) Alvesta

Visa mer...