Debatt: ”Sanningen bakom minskat behov av försörjningsstöd i Växjö”

Foto:David Elg

Debattartikel av Anders Göranson (V), ledamot i Nämnden för Arbete och Välfärd.

Allt är inte så bra som den moderatledda majoriteten gör sken av i media och runt om i vårt land.

Den moderatledda majoriteten gör allt vad som står i deras makt för att pressa tillbaka kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) i Växjö. De slår sig gärna för bröstet om hur duktiga de är på att få människor i sysselsättning istället för passivt bidragsberoende. Det är i sak lovvärt men när jag nu granskat de senaste 19 månadernas orsak till varför hushåll inte behöver försörjningsstöd längre så är bilden helt annorlunda. Det hela liknar sagan om ”Kejsarens nya kläder” dvs man vill övertyga omvärlden om hur man är jätteduktig att få ut personer i arbete/studier och ingen tycks direkt våga säga emot eller ifrågasätta detta.

Hur ser då ”verkligheten” ut…… uppgifterna kommer från förvaltningens eget verksamhetssystem och det är de uppgifter som lämnas till nationell statistik.

I gruppen 0 – 29 år är det endast 14% som gått till arbete (här ingår även anställningar med eller utan anställningsstöd samt offentligt skyddad anställning (OSA)). och 6% till studier!

I gruppen 29 – 64 år är det endast 18 % som gått till arbete och 2% till studier!

I själva verket görs en överflyttning av bidragskostnader till andra system och arbetslöshetskassa. Det kan i och för sig vara korrekt men man kommer inte i sysselsättning vilket man ger sken av.

I gruppen 0 – 29 år har 9% fått annan ersättning/bidrag respektive 14% arbetslöshetsersättning dvs det är nästan dubbelt så många som har flyttats till annat system än vad som gått till sysselsättning!

I gruppen 29 – 64 år har 13% fått annan ersättning/bidrag respektive 13% arbetslöshetsersättning dvs det är många fler som har flyttats till annat system än vad som gått till sysselsättning!

En stor grupp 34% (0 - 29 år) respektive 25% (29 - 64 år) har man ingen aning om vad som hänt och utöver detta är det en grupp som flyttat från Växjö.

Nu senast fattades det beslut om att man framledes skall tvinga personer som är föräldralediga att se till så man får gymnasiekompetens eller att gå på SFI under ledigheten. I det fall att man inte deltar i dessa studier riskerar man få sitt försörjningsstöd indraget! Denna typ av beslut torde strida dels mot intentionerna i Föräldraledighetslagen och FN:s barnkonvention.

Anders Göranson (V), ledamot i Nämnden för Arbete och Välfärd.

 

VILL DU OCKSÅ SKRIVA DEBATTARTIKEL/INSÄNDARE? MAILA DIN TEXT TILL TIPS@VXONEWS.SE