”Djupt besviken på Anna Tenje”

Lennart Adell Kind
Lennart Adell Kind
Foto:Lydia Arvidsson Shukur

Debattartikel av Lennart Adell Kind.

Svar på Anna Tenjes, Mikael Johanssons och Katarina Brännströms (M) debattartikel om vårpropositionen.

Jag är djupt besviken på att Anna Tenje och andra ledande lokala moderater utan vidare eftertanke vidarebefordrar sin partilednings lögner, bl.a. om nedskärningar i äldreomsorg, skola och polisen. Sanningen är ju att kommunerna tillförs 5 miljarder extra att användas till bl.a. äldreomsorg och skola. Och polisen får oförändrade anslag jämfört med m/kd-budgeten. Rättsväsendet totalt får ökade anslag med 820 miljoner.

Är det inte bättre att kritisera och argumentera mot det som m/kd faktiskt är emot som miljösatsningar, sänkt moms för turistföretagare och tusentals nya lärarassistenter som gör att lärarna kan fokusera på att vara lärare? Eller varför sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och den först anställda är en så dålig idé?

Det finns inslag i vårbudgeten som jag inte tycker är bra som friår och extra ledighet för föräldrar, eftersom det minskar den tid vi jobbar. Alla budgetar är en blandning av bra och mindre bra förslag. Jag tycker att man ärligt ska både risa och rosa de förslag som läggs.

Jag tror att debatten tjänar på ärlighet och respekt för sanningen. Att man berättar om varför ens egna förslag är bättre än andras. Vi har alla ett ansvar för att sätta Sverige först och partitaktiken i andra hand.

Lennart Adell Kind, Sandsbro