Fler i Växjö förlorade studiebidraget

Genrebild.
Genrebild.
Foto:David Elg

I landet som helhet fick 29 600 elever på gymnasiet indraget studiebidrag på grund av skolk under det gångna läsåret. Det motsvarar 8,7 procent av alla elever, vilket är en ökning jämfört med läsåret 2017/2018.

I Växjö var andelen 9,3 procent, enligt Centrala studiestödsnämnden. Det är också fler än under 2017/2018 då andelen var 5,9 procent.