Företag manipulerade utrustning - krävs på böter

Foto:Olof Elfverson, Smålandsposten

Ett åkeriföretag krävs att betala en företagsbot på 50 000 kronor. En lastbils avgasrening ska ha varit manipulerad och trafikpolisen fick upp ögonen för lastbilen på Norrleden på grund av onormalt högt buller. När fordonet sedan stoppades vid Bramstorp upptäcktes det att avgassystemet var manipulerat på så sätt att avgaserna styrdes förbi ljuddämparen med ett spjäll.

”Lastbilen har i samband med transporten varit utrustad med anordning som manipulerar systemet där förbrukningsbart reagens (AdBlue) används”, konstaterar åklagaren enligt Smålandsposten.

Bolaget uppger att de inte monterat bort den manipulerade utrustningen för att reservdearna var för dyra.

– Jag är medveten om att det var dumt att inte åtgärda utrustningen direkt och återställa lastbilen i lagligt skick, säger företrädaren för företaget i ett polisförhör enligt Smålandsposten.