Förslag: Mer vård - mindre administration för vårdpersonal

Foto:Stefan Ahlrik, Region Kronoberg

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, vill se över administrationskraven i vården. Personalen får mer tid till patienterna, menar han.

- Vårdpersonal gör alltid mest nytta hos sina patienter, inte i administrationen. Socialstyrelsen har under många år lovat att digitalisera och automatisera inhämtande av uppgifter till diverse kvalitetsregister och annat. Men ännu har väldigt lite hänt. Det är kanske dags för oss att sätta ner foten och sluta att inrapportera uppgifter tills de faktiskt automatiserar detta, säger Mikael Johansson (M)

Han har gett regiondirektören i uppgift att se över vilka administrativa uppgifter, vilka dokumentationskrav och framförallt vilka kvalitetsregister personalen egentligen måste lägga tid på.