Fynd från bronsåldern i Växjö

Foto:Lydia Arvidsson Shukur

Arkeologer har hittat lämningar efter bebyggelse från bronsåldern i Öjaby i Växjö. Det är vid Norrby, ungefär 200 meter öster om Öjabyvägen, som arkeologer från Museiarkeologi Sydost har hittat fynd efter att ha genomfört en arkeologisk förundersökning.

– För några dagar sedan fick vi svar på C14-analysen från labbet i London. Det visar på rester från en boplats med eldstäder och stolphål från bebyggelse från två perioder. Dels har människor bott där vid övergången mellan bronsålder och järnålder, runt år 500 före Kristus. I ett andra skede har det varit bebyggt under järnåldern, år 300 efter Kristus, säger arkeolog Johan Åstrand till Smålandsposten.

Även två gravar har hittats i området, där ägaren av företaget Maskin och Mekan vill exploatera marken och skapa industrimark. De nya fynden ska dock inte hindra att marken exploateras och omvandlas till industrimark, skriver Smålandsposten.

I höst kommer en arkeologisk undersökning kring boplatsen och gravarna att genomföras.