”Givetvis vattnar vi med omdöme”

Bevattning av nyplanterade träd i Linnéparken
Bevattning av nyplanterade träd i Linnéparken
Foto:Sven Åkerdal

I nuläget är det, trots torkan, ingen fara för den kommunala växtligheten i Växjö.

– Vi har inget bevattningsförbud i Växjö i och med att vi får vattnet från Bergåsen i Ljungby kommun som styrs av nivåerna i Lagan, säger Maria Sundell Isling, förvaltningschef på tekniska förvaltningen till Smålandsposten.

– Men givetvis vattnar vi med omdöme, fortsätter hon.

I Linnéparken och Tegnérkyrkogården finns tillgång till egen djupborrad brunn.

– Det är inget kommunalt vatten vi använder, säger Lars Persson har med sig en behållare på en kubikmeter vatten som fördelas ut över parkens växter som även i torkan inte visar några tecken på att lida.