Grönt ljus för Sundebys jättebygge

IST:s nya hus ska byggas först. Senare väntar även ett hus med ägarlägenheter. Illustration: SPRIDD/BROMS-WESSEL
IST:s nya hus ska byggas först. Senare väntar även ett hus med ägarlägenheter. Illustration: SPRIDD/BROMS-WESSEL
Foto:Lars-Goran Rydqvist

Mark- och miljöstolen avslår överklagandena från grannarna till Björn Sundebys jättebygge på Ingelstadsvägen i Växjö. Det innebär inte ”en betydande olägenhet”.

– Det känns naturligtvis väldigt bra och något annat utslag från domstolen hade förvånat mig. Det säger ju sig självt att tre privatpersoner inte kan få inflytande över en hel detaljplan. Nu är äntligen allt klart, nu kör vi, säger Björn Sundeby i en kommentar till domen till Smålandsposten.

Nästa steg blir att lämna in en bygglovsansökan. Björn Sundeby hoppas att det första huset kan byggas 2020 och stå klart 2023. Där ska IST ha sin verksamhet. Det ska också bli en byggnad med 160 ägarlägenheter.