Hon blir sjukhuschef i Växjö

Foto:Stefan Ahlrik, Region Kronoberg

Region Kronoberg anpassar organisationen inom hälso- och sjukvården för framtiden. Ledningsstrukturen stärks för sjukhusen i länet och tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde. Maria Wiltz blir sjukhuschef som ska leda och ansvara för alla sjukhusvård.

– Framtiden kommer att innebära ganska stora förändringar av hälso- och sjukvården. Det handlar om att bygga flexibla vårdformer, att vi som vårdgivare måste vara nära kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i vårt sätt att vara tillgängliga. För att vi ska lyckas med det behöver vi arbeta bort organisatoriska stuprör och att främja samarbete på ett bättre sätt än idag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson i ett pressmeddelande.

Maria Wiltz är för närvarande centrumchef för medicin- och akutcentrum. Hon tillträder när den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet. Två biträdande sjukhuschefer väntas också tillsättas.