Hon presenterar framtidens välfärdsteknik

Foto:Camanio Care

En åldrande befolkning skapar ett snabbt växande vårdbehov, men när personalen inte räcker till så kan robotarna ge det hjälpande handtaget. Det menar Linda Björk på Camanio Care, ett företag som utvecklar och säljer digitala hjälpmedel till omsorgen.

– Jag kommer själv från vårdsektorn och har alltid varit intresserad av teknik som möjliggör för människor att bli mer självständiga och aktiva.

Linda har hela Götaland som sitt arbetsfält men utgår från Växjö. På kontoret i Räppe presenterar hon Giraffen, en långsmal, giraffliknande, självrullande robot som används av sjukvårdspersonalen för att göra virtuella besök hos vårdtagare som bor hemma.

– Utvecklingen går mot att vi på ålderdomen i allt större utsträckning vill kunna bo kvar hemma istället för att hamna på vårdhem och andra institutioner. Med digitala hjälpmedel som tillsynsroboten Giraff kan vårdpersonalen virtuellt kolla till 90-åriga Göte varje halvtimme trots att han bor otillgängligt sju mil ute i skogen.

Men försvinner inte den mänskliga kontakten om robotarna tar över i vården?

– Nej, möjligheten till mänsklig kontakt kommer finnas kvar. Däremot får vårdtagarna större valfrihet. De som gärna vill hålla i en varm hand kommer få göra det också i framtiden, men känner man inget sådant behov så ger digitala hjälpmedlen tillräcklig trygghet. Många kanske nöjer sig med ett fall-larm eller ett säng-larm för att känna sig säker i sin vardag.

Skepsisen mot ny teknik inom vården förekommer men är på väg att försvinna tycker Linda, som gärna nämner kända 105-åriga bloggerskan Dagny Carlsson som ett exempel på en teknikentusiast.

– I intervjuerna så välkomnar Dagny teknikens möjligheter. Varför tacka nej till sådant som underlättar livet? Har man till exempel problem med motoriken och därmed svårt att äta så finns numera ät-hjälpmedel, där man genom en enkel knapptryckning får maten serverad på en tallrik.

Robotarna är inte bara smarta funktioner som förenklar för vårdtagarna utan är enligt Linda också en förutsättning för att klara den demografiska utmaningen. Andelen äldre i Sverige ökar i snabb takt och vårdpersonalen räcker inte till.

– Vi behöver fler händer inom vården än vad som går att hitta. Robotarna kommer inte leda till personalnedskärningar utan istället möjliggör de för personalen att använda sin tid på ett effektivare sätt.

Linda har själv långvarig erfarenhet inom vårdsektorn, bland annat inom äldreomsorg och daglig verksamhet.

– Jag vet hur en dag på jobbet ser ut för en undersköterska. Dessutom har jag alltid varit intresserad av teknik som hjälper människor att kunna leva ett självständigare och aktivare liv.

Linda fick upp ögonen för produkterna från Camanio Care via en säljare och blev genast begeistrad. Hon såg framtidspotentialen och har nu varit anställd i företaget i 1,5 år. Som nyckelkundsansvarig åker hon runt i södra Sverige och informerar samt demonstrerar tekniken. Robotarna från Camanio Care kan antingen köpas eller så hyrs de in som en servicetjänst.

– Uthyrningsmodellen är vanligast.

Hur skulle du vilja beskriva intresset?

– Extremt stort. Regeringen presenterade nyligen en satsning på 350 miljoner kronor på just välfärdsteknik och många kommuner runt om i landet gör eller kommer göra stora upphandlingar.

Hur långt framme ligger Kronoberg och Växjö när det gäller välfärdsteknik?

– Jag gillar Växjö kommuns tänk. De är med på noterna och har kunnig IT-personal.

På samma sätt som robotklippare i trädgården numera är var mans egendom så kommer robotarna vara en självklarhet inom vården framöver menar Linda. Det kan handla om robotar som städar, bäddar sängar eller putsa fönster.

– Nyligen har det till exempel lanserats en duschrobot som hjälper vårdtagarna när de duschar. Det är ju annars något som kan vara känsligt och besvärligt ur integritetssynpunkt. Och fler robotar är på gång. Tekniken utvecklas väldigt snabbt!

Näringsliv

Fakta

Namn: Linda Björk.

Företag: Camanio Care.

Position: Key Account Manager.

Aktuell: Utvecklar och säljer välfärdsteknik, bland annat robotar som används inom äldreomsorgen.

Framtidsutsikter: Om några år kommer det vara lika självklart med robotar inom vården som det idag är med robotklippare i trädgårdarna!

Visa mer...