Kommunen köper fastighet - för 15 miljoner

Foto:Olof Elfverson

I december stängde Lantmännen ner sin produktion av glykossirap vid sin fabrik i Räppe. Nu ska Växjö kommun köpa fastigheten för 15 miljoner kronor. Tomten är på drygt tre hektar och beskrivs som ”ett viktigt strategiskt förvärv”, skriver Smålandsposten.

– Det finns i dagsläget ingen tanke om vad marken ska användas till i framtiden. Marken är inte detaljplanelagd men det rör sig om strategiskt bra industrimark som kan vara till nytta framöver, säger Växjö kommuns planeringschef Paul Herbertsson till Smålandsposten.

Lantmännen ska riva alla fabriksbyggnaderna och sanera marken innan kommunen får tillträde enligt köpeavtalet, som ska godkännas av kommunfullmäktige. Däremot ska direktörsvillan, byggd år 1917, sparas.

Foto: Lars-Göran Rydqvist