Kraftig ökning av parkeringsböter i Växjö

Parkeringsböter
Parkeringsböter
Foto:Fredrik Svensson

Sedan 2016 har antalet fordon som fått parkeringsanmärkning i Växjö kommun fördubblats. Enligt SVT Småland har summan från utfärdade parkeringsböter ökat med nästan tre miljoner kronor.

– Det är i första hand framkomligheten vi slår vakt om. Vi utfärdar en parkeringsanmärkning för de fordon som står parkerade olämpligt och tokigt. Nu när vi övervakar en växande stad, är det större områden som vi måste övervaka. Och konsekvensen av det är att framkomligheten ökar, och med den tryggheten och säkerheten för alla trafikanter, säger Magnus Nykvist, trafikingenjör i Växjö, till SVT Småland.