Kvinnojourerna får mer pengar

Foto:Olof Elfverson, Smålandsposten

100 miljoner kronor är avsatta för statsbidrag till tjej- och kvinnojourer. Nu höjs det med 40 miljoner kronor i år. Enligt Centerpartiet motsvarar en ökning med 40 miljoner kronor ungefär en halvtidstjänst per kvinnojour i Sverige per år.

”Den ofrihet som drabbar många kvinnor, med bland annat hedersförtryck och psykisk och fysisk misshandel i hemmet kräver krafttag och politisk handling och ledarskap”, säger riksdagsledamot Per Schöldberg (C) i en kommentar.

Fördelning av pengarna görs på samma sätt som idag genom att Socialstyrelsen fördelar pengarna.