Laddstolpar i Växjö börjar kosta

Foto:Pressbild

Veab har slutit ett avtal med Bee Charging solutions. Avtalet innebär bland annat att laddstolparna på Kvarnvägen på Öster och på Grand Samarkand inte längre kommer att vara gratis.

Från och med den 1 juli kommer den som vill ladda bilen vid laddstolparna att bejöva ett laddkort och betala för strömmen.

– Samarbetet ger flera fördelar för elbilsägare. Förutom tillgång till laddhjälp dygnet runt skapar det större möjligheter att planera sin resa. Det blir även enklare för besökare eftersom de redan i förväg kan se var de publika laddstationerna finns och om de är lediga, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.