Länsstyrelsen anställer ny chef

Foto:Pressbild

Länsstyrelsen Kronoberg har anställt en ny chef för Naturförvaltningsfunktionen. Jonas Nordanstig ska bland annat förvalta länets naturreservat och ta hand om länets naturvård.

– Det finns en vilja att arbeta strategiskt och fokusera på de åtgärder som är mest angelägna totalt sett. Jag kommer att försöka bidra med en systematik i hur vi prioriterar och vad vi gör med de medel vi har. Anslagen för förvaltning av naturreservat har ökat de senaste åren, vilket är väldigt positivt. Funktionens medarbetare är kunniga och drivna och har stor vilja att åstadkomma bra resultat. Jag ser fram emot att vi ska kunna göra nytta, säger Jonas Nordanstig i ett nyhet.

Han kommer närmast från rollen som projektledare på Naturvårdsverket och har tidigare också arbetet med vindkraft och i olika roller på Södra.