Linnéuniversitetet startar ny skola

Foto:Smålandsposten

Linnéuniversitetet har fått nästan tio miljoner kronor från EU-programmet Erasmus + för att starta upp och utveckla en forskarskola inom IT-området i Kosovo. Projektet startar i höst och sträcker sig över tre år med målet att skapa en nationell utbildningsplan för forskarutbildning inom IT-området för att bidra till utvecklingen av landets forskningskompetens.

– Fakulteten för teknik har sedan 2006 samarbetat med universitet på västra Balkan, genom bland annat utbytesprojekt. Idén att bidra i uppbyggnaden av en forskarutbildning kom i samband med vårt utbyte med University for Business and Technology, Kosovo, under hösten 2018, säger Anita Mirijamdotter, professor i informatik vid Linnéuniversitetet och koordinator för projektet.

IT är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde i Kosovo men trots det har det inte funnits någon forskarutbildning inom IT-området. Övriga universitet som ingår i projektet är Norwegian University of Science and Technology och South-East European Research Centre i Grekland.