Lodjur i Kronoberg

Arkivbild.
Arkivbild.
Foto:Lars-Åke Green

Under måndagen sågs ett lodjur i en av Kronobergs skogar. Enligt länsstyrelsen Kronoberg pågår en inventering för 2018/2019 fram till den 28 februari nästa år.

Det finns ungefär 1 200 lodjur i Sverige och de är fridlysta i hela landet. Sedan i början av 90-talet har regelbundna lodjursinventeringar genomförts och resultaten av dessa ligger till grund för bedömningen av lodjursstammens storlek och tillväxt.

Se lodjuret här.