Många incidenter vid Växjö tingsrätt

Tingsrätten anser att den narkotikapåverkade mannens förklaring inte kan motbevisas.
Tingsrätten anser att den narkotikapåverkade mannens förklaring inte kan motbevisas.
Foto:Lars-Goran Rydqvist

Förra året inträffade 560 incidenter vid landets tingsrätter. Det är en ökning på 141 stycken jämfört med året innan.

Växjö Tingsrätt hade 43 incidenter, jämfört med 20 året innan. Antalet händelser som rapporterats har alltså mer än fördubblats.

Tingsrätten i Växjö har det tredje största antalet inrapporterade incidenter, efter Göteborg och Malmö som hade 100 respektive 57 händelser.