Miljoner satsas på sjön i Växjö

Foto:Lydia Arvidsson Shukur

Växjös sjöar påverkas av övergödning. För att rena sjöarna har Växjö kommun startat ett antal olika projekt sedan 2014. Kommunen har nu beviljats fem miljoner kronor i statbidrag för restaurering av Södra Bergundasjön. Pengarna ska gå till att aluminiumbehandla sjöbotten med start under 2019.

- Det är mycket glädjande att vi får stöd av staten i detta arbete. Att förbättra vattenkvaliteten i Södra Bergundasjön betyder mycket för Växjös utveckling. Sjön har stor betydelse som upplevelse för Växjöborna., säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Behandlingen innebär att fosfor, som bidrar till övergödning, binds fast i sjöbotten tack vare aluminiumklorid. Det ger en markant minskning av algblomning och en mer badvänlig sjö.

Förutom statsbidraget går kommunen in med ungefär tre miljoner kronor för arbetet.