Miljoner till bostadsprojekt

Foto:EMMA KOIVISTO

Boverket har beviljat stöd till 60 projekt för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet är på totalt över 140 miljoner kronor.

I Kronobergs län har tre ansökningar beviljats. Circuitas AB får över 800 000 kronor för för utveckling av ett helhetskoncept för hållbara småhus i limträ.

Växjöbostäder får 1,8 miljoner kronor för projektet ”Interface of life”. AB Uppvidingehus får över fyra miljoner kronor för nyproduktion vis järnvägsområdet i Åseda.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket.