MUST-chefen till Växjö

Foto:Pressbild

Den 19 februari kommer generalmajor Gunnar Karlsson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), till Växjö.

Han ska hålla ett föredrag på IOGT-NTO-huset i centrala Växjö om underrättelsetjänsten, som arrangeras av Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna.

”Den svenska militära underrättelsetjänsten bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelsetjänst som syftar till att ge underlag som stöd till svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt att kartlägga yttre hot mot Sverige. Musts analyser och bedömningar delges ett antal mottagare, varav de främsta är regeringen och överbefälhavaren”, står det i beskrivningen.