Myndighet kritiserar Växjö kommun

Foto:Olof Elfversson, Smålandsposten

Det är Skolinspektionen som nu kritiserar Växjö kommun. P4Kronoberg rapporterar att Skolinspektionen har fått gripa in mot en låg - och mellanstadieskola i Växjö där en elev har haft mycket frånvaro under flera år.

Skolan har accepterat elevens höga frånvaro och bedömt den som giltig, en frånvaro som har varit hög redan sedan eleven gick i första klass.

Skolinspektionen anser inte att frånvaron har varit giltig och menar nu att Växjö kommun har gjort för lite. Skolinspektionen kritiserar Växjö kommun och kräver att en utredning ska inledas om varför eleven har haft så stor ogiltig frånvaro samt se till att elevens utbildning tillgodoses.