Ny sjö planeras i Växjö

Foto:Smålandsposten

Växjö ska få en ny sjö. Det är i Skirs by som sjön ska anläggas. I byn har det tidigare funnits en sjö på mellan 30 och 40 hektar som byggdes bort på 1920-talet.

– Det här kommer bli mindre, men några tusen kvadratmeter stor hoppas vi ändå att våtmarken blir. Det ska bli en vacker plats och målet är att öka den biologiska mångfalden. Extra bra kommer det att bli för fåglar, amfibier och insekter. Det här kommer att bli ett trevligt projekt när vi är klara, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun, till Smålandsposten.

Kommunen kommer att få leta efter spår av vatten eftersom växtligheten tagit över platsen. Det kommer inte att vara en sjö som folk ska bada i. Vattnet kommer enligt Andreas Hedrén att vara väldigt brunt och inte badvänligt. Tanken är att sjön ska minska näringsämnet fosfor till Trummen och minska algblomningen.

Växjö kommun har fått ett miljötillstånd från länsstyrelsen men väntar på att det arkeologiska tillståndet kommer att godkännas. Enligt Smålandsposten finns det ett gammalt gravfält i området.