Ny stor parkering i centrala Växjö

Foto:Charlotte Stjernkvist

På måndag får Växjö centrum 156 nya parkeringar. Växjö kommun öppnar upp Spetsamossen för att möta efterfrågan på parkeringsplatser.

På grund av byggnationer har antalet parkeringar minskat det senaste året. Parkeringen på Spetsamossen ska underlätta för bilisterna och blir avgiftsfri med en uppställningstid på max 24 timmar.

– För ett attraktivt och tillgängligt centrum öppnar vi nu upp för parkering på Spetsamossen. Trafikanter som bor på landsbygden och behöver ta bilen in till centrum ska ha den möjligheten. Samtidigt arbetar Växjö kommun med att främja cykel och kollektivtrafik som transportmedel, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande för tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.